HISTORIA

Początki Zelkowa najprawdopodobniej sięgają XIV wieku. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1403 roku. Wówczas wieś ta administracyjnie należała do niegrodowego starostwa ojcowskiego. Na podstawie akt lustracji z 1564 r. w Zelkowie odnotowano 18 gospodarujących kmieci oraz karczmę należącą do starostwa. W 1635 roku Zelków wraz z Wierzchowiem i założoną nieco później osadą Bodaczów wyłączono ze starostwa ojcowskiego i nadano je sekretarzowi Władysława IV – Janowi Wizenbergowi, jako niegrodowe starostwo bodaczowskie. Owe starostwo przetrwało do czasów rozbiorowych. Wówczas starościńskie dobra przeszły na własność skarbową, a po 1846 r., tj. po aneksji Rzeczypospolitej Krakowskiej przez Austrię stanowiły tzw. dworski obszar rządowy. Co ciekawe, w czasie zaborów Zelków leżał tuż przy granicy z Rosją. Granica ta przebiegała przez Wąwóz Zelkowski oraz Dolinę Kluczwody, u wylotu których znajdują się wystawione współcześnie słupy graniczne.

Na początku XX wieku w Zelkowie powstała szkoła, która w 1999 roku ze względu na niż demograficzny zawiesiła swoją działalność, aż do 2010 r.. Następnie została otwarta jako szkoła niepubliczna.

W międzyczasie tj. w latach 1975 – 1998 Zelków administracyjnie należał do województwa krakowskiego.

W 1972 roku w ramach wizytacji kanonicznej parafii w Bolechowicach, do Zelkowa jako metropolita krakowski zawitał Ojciec Święty – Karol Wojtyła. Po raz drugi gościł w Zelkowie sześć lat później tj. w styczniu 1978 r. Na pamiątkę dwukrotnego pobytu kardynała Karola Wojtyły w Zelkowie, wzniesiono przed budynkiem szkolnym ufundowany przez mieszkańców i uroczyście odsłonięty 25 września 1999 r. pomnik Jana Pawła II (autorstwa Władysława Dudka).

W Zelkowie w 1972 r. swoją działalność rozpoczął prowadzony przez Andrzeja Krawczyka – miejscowy zespół „Herody”. Działalność zespołu związana była z kolędowaniem oraz przedstawianiem widowisk o tematyce Bożego Narodzenia. Przedstawienia realizowane były dzięki zaangażowaniu mieszkańców, bez włączania w to profesjonalistów. Charakteryzowały się one wysokim poziomem artystycznym oraz dobrą grą aktorską, co zostało udokumentowane licznymi recenzjami i nagrodami. Zespół „Herody” miał również okazję występować w 1978 r., w Zelkowie przed kardynałem Karolem Wojtyłą, kiedy to życzyli mu by został papieżem. Zaiste, życzenia te wnet się spełniły – 16 październik 1978 r..

Od początku XXI wieku Zelków, jako wieś rozrasta się, a jest to spowodowane głównie napływem mieszkańców pobliskiego Krakowa.

POLECANE